SPEGNN NEWS

Mild Sport 9 กีฬาที่ใช้กำลังสมอง ประลองความคิด

เมื่อพูดถึงคำว่า “กีฬา” ในหัวของใครหลายคนก็จะนึกถึงภาพของผู้คนที่อยู่ในสนาม มีสองฝ่ายแข่งขันกัน ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องมีเหงื่อไหลตามร่างกาย